Trouwboekje Jan Anne Kuperus & Jacqueline Berends
16 april 1999

huwelijk / kinderen