Genealogie familie Kuperus (Rottevalle)

Auteur: J.T. Kuperus (1967), Emmen - voluit: Jan Tymen Kuperus

Publicatie: GEN 15.22.08 kupe2, E 10800 bis van Tresoar, Leeuwarden.
2009, 100 pagina's, geillustreerd, 28 cm

Plaats van herkomst: Rottevalle

ISBN: 978-90-814769-1-1

 

Familie Kuperus uit Friesland
- voor- en nageslacht van Age Jentjes Kuperus en Hinke Franzes Bosgraaf (vanaf 1500) -

Auteur: A.M. Douma (1928), Meppel - voluit: Age Meile Douma

Publicatie: eigen beheer
2008, 65 pagina's, geillustreerd, 30 cm.

Plaats van herkomst: Opeinde

 

 

De Doopsgezinde familie Cuperus 1644-2004

Auteur: Bart Cuperus (Amsterdam)

Publicatie: GEN 15.22.08 cupe van Tresoar, Leeuwarden
2004, eigen uitgave
125 pagina's, geillustreerd , 30 cm (in ringband)

Plaats van herkomst: Marssum

  

 

Een kuipersfamilie in Steggerda

Auteur: H. Kuperus (1926-1996), Vleuten - voluit: Hendrikus Kuperus

Publicatie: GEN 882 (Aanvraagnummer GEN 15.22.08 kupe1) van Tresoar, Leeuwarden
1990, 80 pagina's, 21 cm.
1993 (supplement). 4 pagina's, 30 cm

Plaats van herkomst: Steggerda

 


Genealogie van het geslacht Kuperus

Auteur: J.A. Kuperus (1921-2004), Den Haag - voluit: Jan Age Kuperus

Publicatie: GEN 84 (Aanvraagnummer: GEN 15.22.08 reyn, Pc 14570) van Tresoar, Leeuwarden

Plaats van herkomst: Opeinde

 

 

Het Roorda-Keizerboek

Auteurs: R.S. Roorda & K.J. Bosma

Publicatie: GEN 231 (Aanvraagnummer: GEN in 15.22.08 viss1, C 12340 , C 12340 bis) van Tresoar, Leeuwarden
1955, 126 p , ill , 22 cm

Plaats van herkomst: Leeuwarden [Roorda]

 

Genealogie Kuperus

Auteur: R. S. Roorda (1894-1965), Leeuwarden

Publicatie: GEN 15.22.08 Roor1 (001), blz. 178-183 van Tresoar, Leeuwarden (voorheen GEN 524).

Plaats van herkomst: Marssum

 

 

 Publicaties

Aanname (1811) en verspreiding (1947) van de naam Kuperus

Auteur: J.A. Kuperus (1921-2004), Den Haag - voluit: Jan Age Kuperus

Publicatie: GEN 15.22.08 kupe
Overgenomen uit: De vrije Fries; 67 (1987), blz. 123-137

Plaats van herkomst: alle

 

 

 

Genealogie Cuperus van Marssum

Auteur: Y. Brouwers, Leeuwarden - voluit: Ype Brouwers

Publicatie: GEN 15.22.08 opda (voorheen GEN 1021 en 3078) van Tresoar, Leeuwarden.
1996

Plaats van herkomst: Marssum

 

 

De afkomst van de Amsterdamse vondeling Johannes Cuperus
- stamvader van een schippersfamilie uit Noordwolde (Fr.) -

Auteur: D.F.C. Kuperus - voluit: Dick Frederik Cornelis Kuperus

Artikel in GENS NOSTRA
Febr. 2005, blz. 83-88

Plaats van herkomst: Marssum / Noordwolde II

Scans originelen, per pagina:  (klik voor een volledige versie op de afbeelding)
83, 84, 85, 86, 87, 88 

 

Het portret van... Johannes Kuperus

Auteur: D.F.C. Kuperus - voluit: Dick Frederik Cornelis Kuperus

Foto en persoonsgegevens in GENS NOSTRA
Okt. 2004, blz. 497

Plaats van herkomst: Noordwolde II

Scan origineel:  (klik voor een aangepaste versie op de afbeelding)
497

 

 

JOHANNES CUPERUS
- De Amsterdamse stamvader van een schippersfamilie uit Noordwolde.
Het raadsel van zijn afstamming -

Auteur: D.F.C. Kuperus - voluit: Dick Frederik Cornelis Kuperus

Artikel in GENS NOSTRA
Febr. 1993, blz. 58-81

Plaats van herkomst: Noordwolde II

Scans originelen, per pagina:  (klik voor een volledige versie op de afbeelding)
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

 

Luitenant ter zee Tobias Tak Cuperus (1756-1790)
-  de held van de Marmietenoorlog -

Auteur: D.F.C. Kuperus - voluit: Dick Frederik Cornelis Kuperus

Een historisch verhaal over de aanleiding en gevolg van een kort gevecht op de rivier de Schelde
Mars et Historia, april/juni 2005, nr. 2., p. 48-55

Plaats van herkomst: Marssum

 

 

Nakomelingen van Hans Andries

Auteur: J.A. Kuperus

Artikel in Genealogysk Jierboekje (Tresoar 3744 fr bis)
1977, pag. 99-103, (1978) pag. 117-122

Plaats van herkomst: Opeinde