Print deze pagina

1. Jan Jans (1718-1790)

Van Jans Jans zijn helaas geen aktes gevonden. Alleen enkele passages in de naamboeken bij Tresoar in Leeuwarden. Deze passages zijn reeds opgenomen in het boek.

De foto links toont een winkel van Gaele Kuperus te Balk. Voor zover bekend geen directie familie.

"De man in de deuropening van winkelpand in de Dubbelstraat 10 in Balk is mijn pake. Zijn naam is Geele Kuperus, kunstschilder, getrouwd met Trijntje Kleinsma, kruidenier en had 1 zoon, t.w. Klaas Kuperus, mijn vader, 16-02-1920 / 05-10-1970. Wij zijn van de "nieuwe" Kuperus uit Doniawerstal. Groeten, Geale"


Vorige pagina: Voor 1811
Volgende pagina: 2a. Oeds Jans Kuperus (1743-1825)