Print deze pagina

3. Jan Oedzes Kuperus (1782-1841)

Jan Oedzes Kuperus
Register van naamsaanneming
29_16 Oudega 0088 verso


Huwelijksakte. 2
met Lysbet Jans van der Heide
23 januari 1828

Pag. 1 / Pag. 2

Tresoar PDF

 

Huwelijksakte 39 met Aafke Annes Zandstra
18 oktober 1834

Pag. 1 / Pag. 2

Tresoar PDF

 

Overlijdensakte B24
17 augustus 1841

Tresoar PDF

 

Het eerste huwelijk was met Sietse Jelkes van der Valle. Hiervan is helaas geen document gemaakt c.q. bewaart gebleven.