Print deze pagina

8c. Oeds Kuperus (1942)

Trouwboekje Oeds Kuperus & Maryan Jissink
27 mei 1966

huwelijk / kinderen