Print deze pagina

Aktes

Per generatie zijn er diverse originele aktes te raadplegen bij Tresoar te Leeuwarden. De verkorte tekstversies zijn te vinden op www.genlias.nl. Kopieën van de originele documenten vindt u op deze en onderliggende pagina's.

De belangrijkste is onderstaand document van 19 februari 1812, waarin Oeds Jans verklaard voortaan als achternaam de naam Kuperus te gaan voeren.


Vorige pagina: Welkom
Volgende pagina: Voor 1811