Print deze pagina

Kaartjes (geboorte, huwelijk, overlijden)

Diverse documenten die te groot waren voor het boek komen hier te staan. DTB staat voor Doop, Trouw en Begravenis. Een veel gebruikte afkorting in de genealogie. In dit geval gaat het om:

- geboortekaartjes

- trouwkaartjes

- overlijdenskaarten of advertenties

Historische documenten, opgeslagen bij het Friesch Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, zijn te vinden onder het menukopje Aktes.


Vorige pagina: 10b. Jesse Jan-Anne Kuperus (2002)
Volgende pagina: Geboortekaartjes