Print deze pagina

Familiewapens diverse families Kuperus

Van de diverse families Kuperus zijn enkele familiewapen bekend. Opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom:

Het familiewapen van Kuperus - Marssum

Blazoenering:
Gedeeld: I, de friese halve adelaar komende uit de deellijn, van zwart op goud. II, doorsneden, A: in zilver een gouden roos, B: in blauw een roos van goud. Het schild gedekt door een eigenerfdenkroon van goud, met in de hoofband vijf rode ruitvormige stenen en op de hoofdband drie bladeren en twee parels.

Bron: Dirk Kuperus op Hyves http://agtrnaamkuperus.hyves.nl/blog/11001795/Familie_Wapen/w4sl/)

 

Het familiewapen van Kuperus - Noordwolde II

Blazoenering:
In blauw een opgetuigde zilveren tjalk, rechtsboven vergezeld van een gouden kuiperhamer en linksboven van een gouden schuinkruisje. Helmteken: een zilveren anker met een zwart touw. Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Bron: D.F.C. Kuperus

 

 

Een schets van hoe het familiewapen van Kuperus - Opeinde er historisch verantwoord uit zou kunnen zien volgens J.A. Kuperus.

Blazoenering:
Gedeeld: 1. in goud een halve adelaar van zwart; 2. doorsneden: het bovenste deel: in rood een huismerk van zilver, het onderste deel: in zilver drie figuren, geplaatst 2,1, nl. een klaverblad van groen een ruit van blauw en een klaverblad van groen.

 

 

Het familiewapen van Kuperus - Rottevalle

Blazoenering:
Gedeeld en links doorgesneden. Aan de rechterzijde de Friese adelaar. Aan de linkerzijde in zilver een  turfsteker vergezeld aan weerszijden van een turf, alles zwart. In het blauw een zilveren kuip met gouden banden. Helm: aanziend. Wrong: blauw en zilver.
Helmteken: drie struisveren, zilver, zwart en zilver, waaiersgewijs geplaatst. Dekkleden: Blauw, gevoerd van zilver.

 

 

 

Beschrijving familiewapen Cuperus:
In zilver drie groene klaverbladen en twee omziende adelaars als schildhouders. Helmteken: gekroonde helm met zwarte adelaarskop met hals, rood gesnaveld en getongd.

Bron: Een schrijven aan dhr. D.F.C. Kuperus van wijlen de heer dr. A.R. Kleyn (1909-1979) destijds wonende te Zeist, bovenstaande beschrijving zou behoren bij het wapen van ds. Joannes Kuperus. De schrijver kon desgevraagd geen bronvermelding noemen. Het archief van de heer Kleyn berust in het verenigingscentrum van de NGV.

 

Het familiewapen van Couperus

Wapen: In rood een zilveren duif, in de snavel een gebladeerde gouden olijftak, opvliegend naar een voorkomende gouden zon, uitgaande van de rechter bovenhoek van het schild.
Helmteken: een zilveren kuipershamer met zwarte steel tussen een zilveren vlucht. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Wapenspreuk: TUUM EST.

Bron: CBG, Nederland's Patriciaat, 1e jaargang 1910, blz. 86.

 


Vorige pagina: Andere stambomen
Volgende pagina: Boeken / Publicaties