Print deze pagina

Virtuele begraafplaats

Op volgorde van overlijden (oudste bovenaan):

Oeds Kuperus (1874-1947)
Zuiderbegraafplaats, Drachten

(graf is reeds geruimd)

Simon Johannes Groen (1873-1951)
Marchjen v.d. Honing (1871-1930)

Zuiderbegraafplaats, Drachten

Oeds Kuperus (1905-1968)
Jitske van der Weg (1911-1981)

Zuiderbegraafplaats, Drachten

Jan Kuperus (1907-1970)
Geesje Groen (1909-1988)

Noorderbegraafplaats, Leeuwarden

 


Vorige pagina: Foto's
Volgende pagina: Aanvullingen & Errata