Print deze pagina

Voor 1811

Patroniemen
Het zoeken naar informatie voor 1811 is een stuk lastiger. In Friesland werd veelal gebruik gemaakt van patroniemen; verwijzingen naar de naam van de vader. Helaas heet in ons geval de vader van Oeds Jans (Kuperus vanaf 1812), Jan Jans. Een uitermate veel voorkomende combinatie. Het enige aanknopingspunt naar de vader van Jan Jans is de naam van de oudste zoon Hendrik. De oudste zoon werd altijd vernoemt naar de grootvader aan vaders kant. De volgende zoon naar de grootvader aan moeders kant. In dit geval is Oeds Jans ,die we vanaf hier verder volgen, dan ook vernoemd naar de grootvader aan moeders kant, nl. Oeds Hendriks.

Speciekohieren
Uit de bewaard gebleven speciekohieren van de gemeente Tietjerksteradeel blijkt dat in 1771 Jan Jans verhuist vanuit Opeinde naar Garijp. Deze laatste plaats valt onder het bestuur van Tietjerksteradeel. In deze kohieren werd niet alleen het verschuldigde belastinggeld vermeld (de 5 specien), maar ook veel aanvullende informatie over de bewoners. Hierdoor kunnen we stuk verder terug in de tijd.

Deze belastingen gingen in van 1748 en liepen door tot 1805, daarvoor zijn we aangewezen op de DTB boeken van de kerk. DTB staat daarbij voor Doop, Trouw en Begrafenis.

Vanaf 1811 worden alle inwoners verplicht een achternaam te voeren en onstaat een voorloper van de huidige burgerlijke stand.


Vorige pagina: Aktes
Volgende pagina: 1. Jan Jans (1718-1790)